ا.س.ت.ک.ه.ل.م

هنوز هم اگه نون داری بده سق بزنیم.
 
خوشبختی در طعم ناگت
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۱ امرداد ۱۳۸۸ : توسط : شوکا بهاری

زن نگاهی به ناگت های سرخ شده انداخت. دوباره آنها را شمرد تا مطمئن شود برای هر کس به اندازه کافی گذاشته است . پوره ی سیب زمینی را کنار ناگت ها گذاشت و بشقابها را سر میز برد . مرد در حال ور رفتن با کنترل تلویزیون بود. زن نگاهی حاکی از محبت به مرد انداخت . مرد روی کانالی که موزیک ملایمی پخش می کرد متوقف شد. زن بشقاب ها را روی میز گذاشت و از پشت سر خودش را به گردن مرد آویزان کرد. احساس خوشبختی در زیر پوستش جاری شد. مرد با بوسه ای ملایم زن را از خود جدا کرد و هر دو به سراغ ناگت ها رفتند.

زن با صدای زنگ موبایل از خواب پرید. کورمال کورمال زنگ موبایل را قطع کرد و با دست در رختخواب خالی به دنبال خوشبختی گشت.