ا.س.ت.ک.ه.ل.م

هنوز هم اگه نون داری بده سق بزنیم.
 
صبح شنبه
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱٧ امرداد ۱۳۸۸ : توسط : شوکا بهاری

می دانید !

نمی خواهم چیزی را تغییر دهم

من تقدیر را پذیرفته ام

چون جنینی حبس در رحمی تاریک

رنگ ها دیگر هیچ خوش آمدی ندارند

مهم نیست که امروز هوا گرم است یا نه

مهم نیست که آن مرد لبخند می زند

و آن زن از آغوشی مرطوب می گریزد

هیچ چیز مهم نیست

من در هیچ حبس شده ام.