ا.س.ت.ک.ه.ل.م

هنوز هم اگه نون داری بده سق بزنیم.
 
یک تحقیق و هزار نتیجه
ساعت ٦:۱٥ ‎ق.ظ روز ٢۳ آبان ۱۳۸۸ : توسط : شوکا بهاری

تعداد مسلمانان جهان ؟

مساحت مسجدهای جهان ؟

استاندارد سرانه مسجد هر نفر مسلمان در جهان ؟

محاسبه سرانه مسجد هر نفر مسلمان در جهان در زمان کنونی ؟

مقایسه ؟

آیا باز هم باید ساخت ؟

 

پی نوشت :

تحقیقات حاشیه ای : همین تحقیق را در مورد مدرسه و بیمارستان نیز انجام دهید.