ا.س.ت.ک.ه.ل.م

هنوز هم اگه نون داری بده سق بزنیم.
 
43
ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز ٩ آذر ۱۳۸۸ : توسط : شوکا بهاری

- یک آن بخشنامه ای صادر می شود و تو آینده ی تحصیلی خودت را در خطر می بینی .

یک آن بخشنامه ای صادر می شود و تو آینده ی شغلی خودت را در خطر می بینی.

تصمیماتی می گیری ، به ناچار و با تعلل و سرگشتگی و تو آینده ی خانوادگی خودت را در خطر می بینی .

از آن هنگام که به دنیا آمدی همیشه پیکان تهدید ها تو را نشانه گرفته بودند و تو بودی و تلویزیونی که کودکان موطلایی نشان می داد و تو به کودکان موطلایی خوشحال می اندیشیدی با لباس های خوشرنگ و لبخندهایی طبیعی و باز خودت را از همان کودکی در آینه نگاه می کردی ، موهای مشکیت و چشمان مشکیت رسوا گرند و تو رسوا می شوی چون موهایت طلایی نیست پس تو خوشبخت نخواهی بود چون چشمانت آبی نیستند. پس تو باید با هراس موشکباران بخوابی ، با هراس جنگ جنگ تا پیروزی و بعد از آن ، آن بعدترها با هراس زلزله نابهنگام یا انرژی حق مسلم ماست و تو باید با هراس بخوابی و صبح بلند شوی و با خودت بگویی خوابی بیش نبود و وقتی به خورشید گرفته سلام می کنی ، نمی دانی بخشنامه هایی صادر شده اند که تمام آینده ی تو را به خطر خواهند انداخت.