ا.س.ت.ک.ه.ل.م

هنوز هم اگه نون داری بده سق بزنیم.
 
مرگ
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۸ فروردین ۱۳۸٩ : توسط : شوکا بهاری

از مرگ که می گفتیم می خندید و می گفت اول شما . همه با هم می خندیدیم . از مرگ که می گفتیم یادمان می رفت که همین نزدیکی  ، همین کنج دیوار ، جایی کز کرده است و منتظر تا تمامی خنده هایمان تمام شود. از مرگ که می گفتیم ، ته دلمان ، در پستوی ذهنمان ، چیزی یخ می زد .