ا.س.ت.ک.ه.ل.م

هنوز هم اگه نون داری بده سق بزنیم.
 
برای اوستا
ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ : توسط : شوکا بهاری

نازلی سخن بگو

این روزها دلم گرفته است

نه غرب وحشی دیگر زیباست

و نه شرق ناآرام دیگر مأمن

نازلی ، نازلی 

دستانم دیگر از آن من نیستند

و زبانم کلمه ای نمی خواند، شعری نمی سراید

و حنجره ام 

سالهاست گل گرفته است طنین کودکی را

نازلی دلم گرفته است

همان جا بمان

برایم قصه بگو

شب ها دیگر خوابم نمی برد.