ا.س.ت.ک.ه.ل.م

هنوز هم اگه نون داری بده سق بزنیم.
 
دو خط قرمز موازی
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ٩ دی ۱۳۸٧ : توسط : شوکا بهاری

زن نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت . نوشته شده بود پنج دقیقه و نه بیشتر . روی مبل نشست و پنج دقیقه ناخن هایش را جویید ، گوشه ی مویش را زیر دندان هایش ریش ریش کرد ، به همه چیز فکر کرد، گوشه ی ناخن های دستش را کند ، پایش را با ریتم وبدون ریتم بر زمین کوبید.  دوست نداشت دیگر حرفهای بی سر و ته بشنود ، دوست نداشت به خاطر  هزار حرف بی مورد زندگیش به هم بریزد، دوست نداشت بگویند نمی تواند .

 با ترس به نوار کاغذی نگاه کرد ، پنج دقیقه دقیق و نه بیشتر ، دو خط قرمز موازی هم لبخند می زدند . دوباره سلام زندگی .