ا.س.ت.ک.ه.ل.م

هنوز هم اگه نون داری بده سق بزنیم.
 
به اعتقاد من !
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ٢۸ دی ۱۳۸٧ : توسط : شوکا بهاری

زندگی شیرین است

به اعتقاد من

همچون خرمالوی کیلویی فقط دوهزار و پانصد تومان!

و هستی چون بختکی به ساق پایمان نچسبیده است

به اعتقاد من

و ساق پای من لخت لخت است ، لخت

تورم را نمی شناسیم

به اعتقاد من

و هر روز شکوفا تر از پیشین بر ارابه های زرین زمین را متر می کنیم

به اعتقاد من

برای لقمه ای نان ، شاید !

غمت نباشد بنزین لیتری ایکس تومان را که بهای پیشرفت همین است

به اعتقاد من

و حالا هی برو مکتب و مشتق بگیرو مساوی صفر قرار بده

که ای برادر ، خواهر

ثروت بهتر از علم است

به اعتقاد من

سلسله مراتب نیازهای مازلو کیلویی چند ؟

که در زیر سطح اول شکوفایی و نوآوری موج می زند

و ایرانی این است

به اعتقاد من

تمام دوستانم رفته اند به ناکجاآبادهایی که مهندس و دکتر شوند

و من هنوز اینجا در پی اثبات برابری زن و مرد ماست می خورم !

هوا سرد است و برف نمی بارد ، قرص هایم را نخورده ام

باید بروم

به اعتقاد من !