ا.س.ت.ک.ه.ل.م

هنوز هم اگه نون داری بده سق بزنیم.
 
خریت
ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳۸٧ : توسط : شوکا بهاری

اینجا

همین جا که شما خیره خیره نگاه می کنید

و آن روسپی در کمال ناباوری با هن هنی کشدار امرار معاش!

من و شما

چه چیز را نظاره گریم ؟

به  کدامین سو چشمانمان در کاسه ها می گردند ؟

من و شما

از کی

چگونه

خود را به کدامین خریت زده ایم ؟