ا.س.ت.ک.ه.ل.م

هنوز هم اگه نون داری بده سق بزنیم.
 
خانه تکانی 2
ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳۸٧ : توسط : شوکا بهاری

نه ! باید بدوم ، باید بدوم . *

زانوهایم درد می کند . ترمز بریده ام . ترمز بریده ام . مگر نه اینکه عید است .

جرم گیر را بدهید این ور .

ای کاش ای کاش ای کاش

خانه تکانی خانه تکانی خانه تکانی

در کار در کار در کار

نمی بود .

دیگه روزنامه نداریم ؟

می شه سر این مبل رو بگیری ؟

سرم درد می کند ، کتفم درد می کند .

نه ! باید بدوم ، باید بدوم ، باید بدوم . **

 

* محسن نامجو

** اگین محسن نامجو