ا.س.ت.ک.ه.ل.م

هنوز هم اگه نون داری بده سق بزنیم.
 
شهر بی صورتکان
ساعت ۳:٠٥ ‎ق.ظ روز ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : شوکا بهاری

آخرین مجسمه را امشب بدزد

آخرین لبخند را 

شهر بی صورتکان

سنگ قبر مرا نیز طعمه آسفالت و بتون کن

سنگ قبر مرا نیز بدزد

آخرین لبخند را

شهر بی صورتکان

 


 
بیخودی
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ٢٠ دی ۱۳۸٧ : توسط : شوکا بهاری

زمان که ایستاد

ایستادم تا نفسی تازه کنم

و قطارها می آمدند و می رفتند

راستی

سوار کدامین بودی

که یادت رفت

زمان نیز ایستاده است ؟!