برداشت آزاد 5

اگر خدایی نبود ، انسان باید یکی را پیدا می کرد . (ولتر )

/ 4 نظر / 4 بازدید
شب نویس

یکی برای پرستیدن؟ درسته بدون پرستش زندگی تقریبا غیر ممکنه

اسو

و وقتی خدایی هست انسان فراموشکار میشود. وقتی کس دیگری هم هست انسان زیاده خواه میشود.