یک روز دیگر

یک روز دیگر آغاز شد

مانیتور ، میز ، کاغذهای لوده

و با تعجب

روزنامه !

من افسرده نیستم

نیستم

نیستم

نیستم

/ 4 نظر / 4 بازدید
عادل

و این همان زندگی است ...

Drago

کاغذهای "لوده"؟ روزنامه و تعجب؟ سطح شعور من پایین اومده؟نمیفهمم!