22

...........  .

این روزها یا باید دروغ گفت یا خفه شد.

/ 4 نظر / 3 بازدید
علی

میدانی این روزها باید ماند و جنگید و کشته شد.باید امیدوار بود بر گرده ی باد،گ’رده ی بویی دیگر است درخت تناور امسال چه میوه خواهد داد تا پرندگان را به قفس نیاز نماند؟

عادل

این روزها باید دروغگوها رو کشت تا کسی جرأت دروغ گفتن پیدا نکنه!

ماری

والله خیلی ترجیح می دن دروغ رو بشنونن ..چون دل نشین تره !

اراکده

یاخفه شد رو خیلی دوست دارم!