بدون شرح !

پر می شویم و خالی

باید این باشد

باران که می بارد حسرت برف می ماند

باران که نمی بارد حسرت باد

باد که نمی آید دیگر حسرتی نمی ماند

آسمان کدر پیروزمندانه لبخند می زند

و این پایین

فقط تلاش نفس کشیدن هن هن می کند .

/ 8 نظر / 2 بازدید
مانا

عاشق حسرت موقع بارونم..

هرا

واقعا نیاز به شرح نداشت... زیبا بود..

سیدو

نفسی که می آید و می رود .

قلم فرانسه

همه ی پستهایتان را که جا مانده بودم خواندم. . . آدم ساز و نامه به رئیس حمهور را دوست داشتم + همه!

من و من

من بارون رو بیشتر از برف دوست دارم

الهام

اما من همیشه حسرت باران دارم زیاد

قندیل

قشنگ بود[لبخند] ولی بیصبرانه منتظر داستان ترسناکتم[نیشخند][چشمک]

حسن

من الان این جوریم. یه لحظه پرم. لحظه ی بعد خالیه خالی.