7,6

قصه ما از آن روزی شروع شد که در یک روز برفی در سفسطه دگردیسی غوطه ور ماندیم.

/ 3 نظر / 13 بازدید
سپیده

امیدوارم هر کجا می رید و هر جا که هستید شاد و موفق باشید و روزی باز به آغوش وطن باز گردی[گل]

هوتن

بیا، بیا، از دل برف بیرون بیا ... !!