به اعتقاد من !

زندگی شیرین است

به اعتقاد من

همچون خرمالوی کیلویی فقط دوهزار و پانصد تومان!

و هستی چون بختکی به ساق پایمان نچسبیده است

به اعتقاد من

و ساق پای من لخت لخت است ، لخت

تورم را نمی شناسیم

به اعتقاد من

و هر روز شکوفا تر از پیشین بر ارابه های زرین زمین را متر می کنیم

به اعتقاد من

برای لقمه ای نان ، شاید !

غمت نباشد بنزین لیتری ایکس تومان را که بهای پیشرفت همین است

به اعتقاد من

و حالا هی برو مکتب و مشتق بگیرو مساوی صفر قرار بده

که ای برادر ، خواهر

ثروت بهتر از علم است

به اعتقاد من

سلسله مراتب نیازهای مازلو کیلویی چند ؟

که در زیر سطح اول شکوفایی و نوآوری موج می زند

و ایرانی این است

به اعتقاد من

تمام دوستانم رفته اند به ناکجاآبادهایی که مهندس و دکتر شوند

و من هنوز اینجا در پی اثبات برابری زن و مرد ماست می خورم !

هوا سرد است و برف نمی بارد ، قرص هایم را نخورده ام

باید بروم

به اعتقاد من !

/ 19 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هویج بستنی

اینتکه ی مربوط به : مشتق مساوی صفر شو خییلی تمیز اوومدی !

بنفشه خاتون

قرص هایت رو بخور و زیر کرسی کمی فکر نکن و بخواب .خوب می شوی به اعتقاد من

عمو هومن

این نوشته به زیبایی تمام ..... به هر چی اعتقاده .... [گل][دست]

سکوت ساده نیست

اولین جملتونو که خوندم گفتم هورا بالاخره یه پست که نمی ناله اما کمی جلوتر که رفیم دیدیم با شیوه ی زیبای خودتان دارید می نالید این مدت دنبال پستی می گردم که کلمه به کلمش شادی اور باشه

دختر نارنج و ترنج

عجب اعتقادات خوبی داری دختر! آره! به اعتقاد من نیز...... برای همینه که این سنگر رو ترک نکردم دیگه.

الهام

همچنان ماست مان را می خوریم!!

عرفان

کاش میتونستیم بجای اینهمه حرص خوردن کاری بکنیم اما افسوس که دست ما کوتاست...