50

من خسی و خاشاکی بیش نیستم که تمام کاغذ پاره هایم را برای اخذ پذیرش از دانشگاه ، به دلایل کاملا شخصی و به دور از حب و بغض و قضاوتهای افراطی ، ترجمه می کنم .

 

* این پست می بایست مربوط به چند ماه پیش باشد.

/ 4 نظر / 7 بازدید
عادل

واای از آن روزی که به این نتیجه برسی که دیر این کار رو کردی!

اراکده

دیگه ندارم طاقت موندن من این شهر و رها می کنم از درد زمونه.... (این کامت هم احتمالن مال چند ماه پیشه)پ سیلام خارجی!