10-9-8

دوباره سالروزی فرا رسید

بوی خاک مشام را پر می کند

می ترسم به خواب بروم

می ترسم به خاک بروم.

 

/ 4 نظر / 13 بازدید
عادل

من هم می ترسم؛ می ترسم حتی وقتی همه با هم هستیم می ترسم ....

هوتن

این روزها همه چی ترسناکه!