روزمرگی های من 2

شهر من در خواب رفت

شهر من در خواب مرد

دهانت را بگشای

کلمات بی پناهند.

/ 9 نظر / 22 بازدید
jahan

خواندم.

حامد پاپتی

کلمه بی کلمه ... می بویند....مرگ اما فقط حق است....

پازوک و الممالک

سلام روزمرگی هایت را خواندم - اعترافاتت را خواندم - باور نمی کنی تمام غم دنیا تو دلم وارد شد

ک‌اريز

الو الو شوكا صداي من را از تهران مي شنوي. اينجا تهران همچنان هنوز شلوغ و سرزنده است.

نیلوفر

از پشت بی پناهی کلمات تو من دارد به انتها فمر می کنم بیا..........

ی/ف

شهر خواب میبیند.خواب فردا

شوکا

قلقک می دادند تا بخندد بیچاره کوه بغضش ترکید..