ّبرداشت آزاد 3

اندیشه من ، برگ نازکی است که بر هر سویی نوسان می کند و از هر نوسانش شادمان می شود . (جبران خلیل جبران )

/ 2 نظر / 7 بازدید
عماد

ما مخلص اندیشه شما هم هستیم. در بست!

شب نویس

جالبه مضمون این حرف جبران به پست بدون عنوان 15 شباهت داره البته فقط قسمت اول جمله ش.