این روزها ، این حس ها

مرگ تو ، آغاز آزادی من بود. ای کاش بودی و با هم این هوای سرد را استشمام می کردیم. 

تو قهرمانانه رفتی . من در حسرت قهرمان رفتنم. 

/ 2 نظر / 15 بازدید
ک اریز

این پستت کلی برام سوال ایجاد کرده . یعنی من الان شدم علامت سوال .