تمرینی همانند زندگی

من عاشقت بودم خاک بر سر . می فهمی ؟ همیشه بهت می گفتم . من عاشق اون چشای مشکیت بودم ، اون ابروهای کشیده ات که رفتی مثل عروسک چینیا کوتاهشون کردی و گفتی مد شده . عاشق اون موهای بلند مشکیت که  گیس بافشون می کردی و از دو ور می ریختی رو سینه هات  و بعد ، یکدفعه رفتی کوتاهشون کردی و رنگ زدی بازم گفتی مد شده .

مرد جوان روبه روی آیینه کمی جابه جا می شود ، دستانش را به دیوار تکیه می دهد و صورتش را در آینه برانداز می کند . سعی می کند به حرکت صورتش دقیق شود .

من خاکبرسر همون موقعشم نفهمیدم مد یعنی چی ؟ حالا می فهمم ، حالا می فهمم این مد چه بلایی سرم آورده و تو هی می گفتی زندگی همینه ، زندگی روشنفکری همینه و بعدش سیگار کشیدی ، هر روز که خسته وکوفته از کار بر می گشتم پای تلفن پچ پچ می کردی و سیگار می کشیدی و باز من احمق هیچی نمی فهمیدم . همش فکر می کردم تو همون مهربون خودمی که خجالت می کشیدی تو چشام نگاه کنی ، همون مهربونی که گفتی هر جا بری باهات می یام ، همون که گفتم نازی تهران زندگی سخته ، گفتی می یام هر جا بری باهات می یام . ای کاش پام می شکست و تو رو با خودم به این خراب شده نمی آوردم.

مرد در آیینه  به چشمانش خیره شد و فریاد کشید

گفتم نازی من می رم کار می کنم برات پول می فرستم . اینجا باشی خیالم راحت تره .

کمی چشمانش را تنگ کرد تا شاید قطره اشکی در چشمانش جمع شود

تو اینجا نزدیک قوم و خویشت بمونی بهتره . پاتو کردی تو یه کفش که شوهر نکردم که باز ور دل نه‌نه بابام بشینم ، گفتی طاقت دوری ندارم ، با همه نداریهات می سازم ولی باهات می یام . دستو پامو بستی زن ، دست پامو بستی . اومدیم تهران ، تو همون نازی بودی که از اینهمه شلوغی و سر و صدا به هیجان اومده بودی ، همونی که می بردمت لاله زار ذوق می کردی . وقتی خسته بر می گشتم ، چایی می ذاشتی جلوم و نه خسته بهم می گفتی . ولی فقط چند ماه نازی مهربون خودم بودی . نمی دانم فاطی جنده و سوسن پتیاره از کدوم گوری پیداشون شد که زیر پات نشستن که با این بر و رو چرا زن این عمله شدی ؟ یادته ؟ اینو دقیقا روزی که داشتی می رفتی گفتی عمله رو هم چند بار بلند تکرار کردی و خنده ای کردی از اون خنده ها که زن هرجایی ها می کنن . وقتی فاطی جنده و سوسن پتیاره توی ماشین آنچنانیشون دم در منتظرت بودن و تو تند تند رخت و لباسایی که به نظرم عجیب می یومدن رو ریختی توی ساک و فاتحه .

مرد فاتحه را کشید . چند بار بلند گفت . خوشش نیامد دوباره آرام گفت .

فاتحه .

از آیینه جدا شد و به سمت کاغذهای ولو شده روی تخت رفت . با چشم دنبال پارگراف درست گشت . کاغذها را دستش گرفت و بلند تکرار کرد .

 من اون موقع هم باورم نشد تا اینکه خبرت رو از این ور اون ور گرفتم . می دونی حالا من موندم و این شهر لعنتی کثافت که تو رو بلعید .

چشمانش را بست و جمله را تکرار کرد .

من اون موقع هم باورم نشد تا اینکه خبرت رو از این ور اون ور گرفتم . می دونی حالا من موندم و این شهر لعنتی کثافت که تو رو بلعید .

من اون موقع هم باورم نشد تا اینکه خبرت رو از این ور اون ور گرفتم . می دونی حالا من موندم و این شهر لعنتی کثافت که تو رو بلعید .

من اون موقع هم باورم نشد تا اینکه خبرت رو از این ور اون ور گرفتم . می دونی حالا من موندم و این شهر لعنتی کثافت که تو رو بلعید .

از تخت جستی زد و دوباره رو به آینه مشغول تمرین شد .

من عاشقت بودم خاک بر سر . می فهمی ؟ ...

/ 12 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اسو

من عاشقت بودم خاک بر سر ولی اون روز ندیدم چرا زیر ابروهات خط افتاده من عاشق صورتک زبر و خشنی بودم که مردانگی داشت ان روز تو اون ارایشگاه و سالن زیبایی مردانه برتو چه گذشت که حال صورتکت نرم و تر صاف تر از پوست دستان من بود. گفته بودم عاشق موهای همیشه لختت بودم که روی پیشانی ولو میشد چه شد که از بین رفت راستی وقتی بارون هم میباره هنوزم میتونی با من قدم بزنی و نگی وای تاج های خروسم ناپدید شد. من تو را بدون اون تاج های خروسم به مردانگی قبول داشتم چه شد که تو را هم مثل خواهر 18 ساله ام در سالن های مد گم کردم.

من

داشتم فکر میکردم که میشه از روش فیلم ساخت !

کوچه نادری

ممنون از شما.[گل] منو به یاد سکانس به یا موندنی "شب یلدا" ی آقای ژور احمد انداختین. اونجایی که محمد رضا فروتن (در واقع خود آقای پوراحمد) داره خودشو واگو می کنه.

کوچه نادری

ممنون از شما.[گل] منو به یاد سکانس به یا موندنی "شب یلدا" ی آقای پور احمد انداختین. اونجایی که محمد رضا فروتن (در واقع خود آقای پوراحمد) داره خودشو واگو می کنه.

Drago

1.تمرین؟یعنی چی؟ 2.یه کم کلیشه بود.عوض کردن یهویی طرز فکر یه نفر به این سادگی ها نیست. 3.در مورد پاراگراف اول هم عرض کنم که فکر نمیکنم عاشق ظاهر طرف شدن چیز زیاد جالبی باشه.البته مد بحثش جداس و خود من هر کاری رو برای اینکه مده نمیکنم ولی با تغییر مخالف نیستم...

قلم فرانسه

چقدر این " من عاسقت بودم خاک بر سر " را دوست دارم. . .

دیگری

سلام. ناب مثل همیشه. چه قدر آرام و بی سکته جلو می روند کارهای تو ...