مخلوقات زیبا

به راستی مخلوقات زیبا تنها برای ستایش آفریده شده اند.

 

/ 8 نظر / 3 بازدید
عادل

و یکی از انواع ستایش، نظاره است .... اما در بین این نظاره هاست که تیرهای غیبی شلیک می شود!

عماد

کوچه غلط نرو. خالق مخلوقات زیبا شایسته ستایش است...

کاسنی!

1/ بلي 2/ تولدت با تاخير مبارك دختر جون

بهارآذر

امروز خانم شدم! گلم چرا نمی نویسی ما بخونیم لذت ببریم؟ بنویس گلم لطفا! سلام

دختر نارنج و ترنج

اگه به من باشه که همه مخلوقات خدا زیبان... از صب تا شب باید ستایش کنم ها!!!! گفته باشم...[چشمک]