حکایت همه به جز ما

دیدید میرن فرنگ بعد هی زنگ می زنند چس ناله پای تلفن که آی آب شیرش خوردنی نیست ، میوه ش گرونه ، زبونشون سخته ، هواش سرده ، مردمش یخ زده ؟!!

 

/ 4 نظر / 15 بازدید
مداد سیاه

زرنــال تو غربـت از اوجـب واجـبــاته ...

ک‏اریز

آره، شنیدم. : دی

بهارآذر

آره شنیدیم از این چس و فس ها ! چطور عزیزم ؟!