می نی تنهایی

" من تنهام "

" من تنهایم "

" من تنهام "

" نه ، نه اینجوری نمی شه . باید از اعماق وجودت بگی ، یکجوری بگی انگار واقعا تنهایی "

" من ، تنهام ، تنها "

" نه ! نشد عمیق تر "

" من ، تنهام ، تنها لعنتی می فهمید من تنهام "

" می دونی احساس می کنم داری دروغ می گی ، یعنی حس نمی کنم تنهایی . مثلا باید اینقدر راحت بگی من تنهام که اشکم در بیاد ولی بیشتر خندم می گیره. ببین من دارم رو این فیلم نامه سرمایه گذاری می کنم می فهمی ؟ نفر بعدی"

/ 4 نظر / 8 بازدید
سینا

تو بگو تنهایی چه رنگیه شوکا؟

هوتن

خیلی وقته که این فیلم رو به نظاره نشستیم!