48

احساس می کنم الان وقت اشتباه کردن نیست ، وقت انداختن سوئیچ وسط خیابان شلوغ یا گم کردن شالگردن !

/ 1 نظر / 3 بازدید
حامد پاپتی

احساس می کنم دیگر از اشتباه کردن نمی ترسی. کاشکی خوش به حالت شده باشد از این عبور