فنجان قهوه

- فنجان قهوه ات هیچ چیز نمی گوید .

- هیچ چیز؟!

- شاید .... نه .... انگار هیچ چیز

- حداقل کمی دروغ ببافید .

- دلخوشی را در تنگنای فنجان نمی توان جستجو کرد.

/ 2 نظر / 3 بازدید
عادل

ای کاش فالمون حداقل بهمون راست بگه ...

اراکده

بعضی فالها رو باید توی قدح کشک گرفت چون به اندازه کافی گشاد و سفید است بوس