ما در حاشیه

وارد که می شوم همه چیز یک بوی دیگری می دهد . دقیقا نمی دانم چی بویی ، نه خوب است و نه بد فقط یک بوی دیگریست . به اطراف که نگاه می کنم همه چیز آرام است ، همه چیز در روال منطقی خودش دست و پا می زند . اول بلیط را می دهی و بعد وارد می شوی ، چشمانت را تنگ می کنی تا تابلوها را به خوبی بخوانی و وارد راه اشتباهی نشوی . روی پله برقی که قرار می گیرم  صدایی می شنوم .

- یک احمق دیگه !

به اطراف نگاه می کنم . کسی نیست . یعنی در واقع کسی نیست که حرفی زده باشد . همه روی پله های خودشان ایستاده اند و بی هدف به نقطه ای نا معلوم خیره شدند . صدای خنده ی کودکانه می آید و تمام می شود . به پله‌‌ی آخر که می‌رسم قدم بزرگی بر‌ می‌دارم و خلاص . دوباره به تابلوها نگاه می کنم . شاید به گونه‌ای مرض وسواس باشد چون این راه را هزاران بار آمده ام . وارد ایستگاه که می‌شوم همان بوی عجیب را حس می کنم . آدم‌ها به طرز عجیبی ساکت هستند ، به طرز عجیبی سرد هستند ، سردم می شود . به صندلی نزدیک می شوم .

- نه اینجا نه !

با تعجب به اطراف نگاه می کنم. کسی حرفی نزده است این را مطمئنم . نخ ها بخیه‌ای که لبهایشان را دوخته ، پاره نشده است .

- روی من نشین برو اونطرف . اونطرف !

به صندلی نگاه می کنم . کمی آنطرف تر می روم و صندلی می خندد .

- اینجا نشین . برو زیر اطوی تفال !

به صندلی دوم هم نگاه می کنم . زیر لب می گویم چه مرگتان شده ؟! سرم را بالا می گیرم تا اطوی تفال را پیدا کنم . چند ردیف آن طرف تر است . به او نزدیک می شوم و به صندلی می گویم

- ببخشید می شه بشینم .

صندلی حرفی نمی زند و فقط می خندد . همین را علامت موافقت به حساب می آورم و می نشینم . ناگهان صداها بلند می شود

- این یکی را قبلا دیدم !

- راست می گی ؟!

- آره حتی می دونم کدوم ایستگاه پیاده می شه .  یکی از قطارا بهم گفته بود .

پشت گردنم می سوزد .

- همیشه‌ی خدا داره آهنگ گوش می ده . اصلا به هیچکس توجه نمی‌کنه .

- پس از اون احمق های از خود متشکره !

- مگه قیافشو نمی بینی ؟! با اون چشای مشکیش صاف زل می زنه جلو و هیچکس رو نگاه نمی کنه .

- آره راست می گی از اون احمقای پر ادعاست .

پشت گردنم می سوزد . نگاهی به اطو می اندازم .

- می شه لطفا بخارتو بگیری اونور . سوختم .

لبخندی با تمسخر می زند و می گوید

- ناراحتی برو یه جای دیگه بشین .

صدای خنده بلند می شود که آزارم می دهد . نگاهی به روبه رویم می اندازم . دخترکی با دهان پر از کف زیر صابون لوکس نشسته است و چشمانش حالت غریبی دارند . یاد خودم می افتم که در حمام به اشتباه کف در دهان و بینی ام می رود . زیر لب می گویم درکت می کنم . اطو‌‌ی تفال می گوید

- چیزی گفتی ؟

- با شما نبودم .

آن طرف تر از دختر پسرکی گردن برافراشته زیر تیغ شیک نشسته است . تیغ به طرز وحشتناکی به پشت گردن او نزدیک شده است . پسر بی خیال فقط به جایی زل زده است . من نگران می شوم .

صدای قطار که می آید با عجله بلند می شوم .

- کیفتو جا نذاری .

نگاهی حاکی از تشکر به صندلی می اندازم . به پشت سرم دست می کشم . روسری خیس خیس است و پشت گردنم می سوزد . آدم ها با لبهای به هم دوخته شده بی صدا وارد واگن ها می شوند . به اولین در باز نزدیک می شوم

- نه از اینجا نه . برو اون یکی . کی می خوای اینارو یاد بگیری ؟

 

 

 

/ 7 نظر / 8 بازدید
محمدرضا قاسمی

سلام شوکای عزیز داستان جالبی بود. خود من هم وقتی از خونه بیرون می زنم برای انجام کاری با هیچ کس حرف نمی زنم اما تا دلت بخواد با در و دیوار حرف می زنم. عین دیونه ها!!! استفاده زیبایی از اطو کردی و همین طور دیالوگ آخر صندلی که یادآوری می کند بردن کیف را... اینجاست که صندلی ها تشخص انسان گونه ای می یابند چرا که آنها هم به لحاظ شخصیت پردازی خاکستری می شوند نوع نوشه ات هنوز بوی بدون عنوان ها را می دهد.

دختر نارنج و ترنج

این روزا زیاد ورزش می کنم. وقتی حرکت اسکات رو می زنم و به شکلی که انگار روی صندلی هستی پاهامو تا می کنم و چند لحظه نگه می دارم تازه می فهمم که صندلی ها چه کار سختی دارن.. و از اون سخت تر تحمل وزن هیکل ماست روی خودشون!! صندلی ها باید موجودات مهربونی باشن...[لبخند]

سینا

من خوراکم این داستانای قدر ته.

ع ز

این فضای فرا واقعی که اشیاء و یا تصاویر جان میگیرند، جالب و غافلگیر کنندهست. ولی بهنظرم کلاً مصالح داستانی (حتا برای داستان کوتاهی مثل این!) کم دارد.

Drago

خوب بود مرسی!(داستان هاتو واسه ما مینویسی یا واسه خودت...؟) فضاش با حال بود ولی یه چیزی:تو دهنت بسته نبود مثل بقیه؟

هویج بستنی

خیییلی جالب بود !‌فکرش رو بکن اوون پسره که نشسته بود زیر تیغ شیک ‘، یه هو تکیه می داد !![نیشخند]

هاD

دنیای آدم‌ها با اشیا کاملاً متفاوته . هر کس بخواد پا توی اون دنیا بذاره یا مثل اونها بشه از اصل خودش دور میشه . این یه واقعیته .