ایکس او ..... گیم اور

دلم گرفته است

حتی

ماشین های شاسی بلند

نیز دیگر به دادم نمی رسند.

/ 6 نظر / 5 بازدید
عادل

آسمان هم دلش گرفته بود؛ می بارد و سبک می شود.

اراکده

من آدم های شاسی بلند را پیشنهاد می کنم :) برای من که جواب داد سلام

ی /ف

دل همه ماگرفته

نیلوفر

شاید کامیون بهتر باشد. هرچند دردی از من دوا نکرد

.........

اميدوار بودم جوابم را بدهي

سینا

هواپیما هم جوابگو نیست؟