29

اولین کتاب داستانی که به زبان انگلیسی خواندم کتابی از پائلو کوئیلو بود با  نام eleven minutes . امروز یاد داستان آن کتاب افتادم و روح سرکش نویسنده اش که چیزهایی را نوشته بود که با مضمون روحانی ماب کتاب کیمیاگرش بسیار متفاوت بود.

/ 0 نظر / 6 بازدید