آدامس خرسی

زن نگاهی به زن درون آینه کرد. خسته ، زیر چشمهایش گود رفته بود و صورتش از گردی در آمده بود و قلمی شده بود. زن فرق کج موهای کوتاه زن درون آینه را مرتب می کند. دستانش را به میز آرایش تکیه می دهد و به درون آینه خم می شود.

- گریه نکن . گریه نکن ابله . تموم شده همین ، به همین راحتی .

چشمان زن درون آینه تار می شوند و زن را محو می بینند . چیزی بین آمدن و رفتن بین بودن و نبودن . چشمانش را تنگ می کند .

زن نگاهی به آدامس خرسی روی میز می اندازد . بازش می کند و آن را به زن درون آینه تعارف می کند.

- همیشه طعم این مسخره رو دوست داشتی. یادته؟ بیا بگیرش. ایندفعه عکسشم بچسبون روی بازوت تا ساق پات تا مثلا سکسی بشی . ایندفعه بابا جلوتو نمی گیره. بیا بگیرش دیگه . گریه نکن .

زن درون آینه آدامس خرسی را می گیرد و گوشه لپش جای می دهد. اشکهایش را پاک می کند و به عادت همیشگی ریمل زیر چشمش را پاک می کند و لبهایش را بهم محکم فشار می دهد تا رنگ پریده نباشند. موبایلش را برمی دارد و به دوستی زنگ می زند.

- دلم برای قهوه و یک دل سیر حرف زدن تنگ شده. بعد از چند وقت می خوام حرف بزنم. هستی؟

/ 8 نظر / 6 بازدید
الدوز

حتماَ خوب هستند، نه "اگراحیاناَ خوب". خوب و زیبا و به یادماندنی. و آری هریک معجزه هستند، درست مثل تولد هربچه که معجزه‌ایست درنوع خود بی‌نظیر. اما اینها معجزه‌ی پیامبرکوچکی هستند که درک و شهود و تصویر صحیحی از زندگی دارد. ممنون می‌شم اگر روزی حوصله بیشتری داشتی و قطعاَ وقت! داستانم رابخونی و به من بگویی از دید یک خواننده کارم دچار چه کاستی‌هایی می‌باشد.

بنفشه خاتون

کاش باشه...دلم گریه میخواد.بی ملاحظه

Drago

هستم... ولی هیچ وقت هیچ کس برای من نبود.

اراکده

سلام زن اول درجوله شماره یک و سه زائدند. میدونی شوکاخیلی وقتا فکرمی کنم کاش اونقدر کوچولو بودم که با یک آدامس اونقدر کامم شیرین بشه تا قطره های درشت اشکم فراموشم شه. ترکوندی !

عادل

بعضی وقتها این دل سیر حرف زدن از هزار تا مسکن هم بیشتر اثر میکنه ....

من

تسلیت