روزها

روزها کش می آیند

همانند آدامس خرسی دوران کودکی

اما 

روزهای کش آمده

دیگر شیرین نیستند

همانند آدامس خرسی دوران کودکی

/ 0 نظر / 14 بازدید