خیلی نارنجی

این روزها تنها رنگ شاد ، رنگ لباس های رفتگرهاست . نو است و خیلی نارنجی.

/ 3 نظر / 3 بازدید
لوئیس دگا از شهر اراكده

از آن شادتر لباس هاي مردشور شهر من است. سپيد

بهارآذر

شوکا بهاری من سیاه سیاه میپوشم به نظرت اندکی شاد نیستم؟ با اندکی تاخیر