اعترافات یک زن- 3

زن اگر نمی نویسد , بدین معنا نیست که

ذهنش درگیر است و چیزها را کمرنگ می بیند

بلکه  فقط , روانویس یونی بالش تمام شده است .

/ 5 نظر / 6 بازدید
قلم فرانسه

آخ آخ. . .من بدون این یکی هیچی نمی تونم بنویسم. . .حتا جزوه!

پرند

...جالب بود. روان نویس یونی بال!

دیگری

لطفا قلمی تازه بیابید.