بیخودی

زمان که ایستاد

ایستادم تا نفسی تازه کنم

و قطارها می آمدند و می رفتند

راستی

سوار کدامین بودی

که یادت رفت

زمان نیز ایستاده است ؟!

 

/ 13 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اقای خرچسونه

تو به غلط فکر میکنی که ایستاد دیگران با همان قطار از تو پیشی میگیرند!

مانا

واقعا ای کاش گاهی وقتها زمان می ایستاد..

سیدو

تو حالت خوبه بچه ی ناز ِ من ؟

سیدو

شتاب ، شتاب برای رفتن ، برای رسیدن و در اخر هیچ

بنفشه خاتون

نمی دونم چرا ولی این نوشته ات منو یاد اون همشهریمون که رفته بود مسجد موقع برگشت کفش هاش رو دزدیده بودن انداخت ؟ با خودش میگه وا !! من کی رفتم؟؟

من

لذت بردیم به یاد قدیمها !

نویسنده

سکون؟ حرکت پی در پی قطار ها و ایستادگی زمان.