کتاب

لطفا به سئوال زیر پاسخ دهید .

- اگر وزارت محترم ارشاد به کتاب شما مجوز ندهد و سانسور های آن ( به قول خودشان اصلاحی ) شامل یک صفحه ی کامل از آخر داستان و شش مورد دیگر باشد چه حالی به شما دست می دهد ؟

1- خوشحال می شوم و از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجم.

2- ناراحت می شوم ، قهر می کنم ، اعتصاب غذا می کنم و در نهایت فحش می دهم و زار می زنم .

3- به اولین بیخودی که ازآن آشنایان قابل اعتماد است حواله می دهم.

4- یکی به من بگه کتاب چیه ؟!!!

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
عماد

صفحه آخرش را جوری می نویسم که حرفم را زده باشم همان حرفها را زده باشم اما در یک قالب دیگه.

موسیو گلابی

خوشحال می‎شوم که دستگیرم نکرده‎اند، همه را ماچ می‎کنم و سوت‎زنان به سمت خانه برمی‎گردم، تمام دوستان مجازی را هم به یک پیتزای اساسی دعوت می‎کنم!!

موسیو گلابی

کی و کجا؟!