...

ندا جان شما که با عزت رفتی ، برای آزادی. بگذار هرقدر دلشان می خواهد مستند بسازند. چشمانمان بیناتر و گوشهایمان شنواتر است. 

/ 1 نظر / 17 بازدید
شادی تبعیدی

سلام شوکا