درختان خیابان آزادی چه چیزها که ندیدند. 

/ 2 نظر / 16 بازدید
بی نقاب

خیلی چیزها دیدند و در خاطرشان ماند، اما انصافا دود هم خیلی خوردند بیچاره ها

شرفي

همه چيز ديدند الا آزادي رو