از دور

از دور صدایی می آید

فرسایش قلمی بر کاغذی

زنگ مداوم موبایلی

نعره ای ، فریادی در اعتراض

شاید هم

هن هنی در ملحفه ای

از دور صدایی می آید

در پشت تمام آن پرده های کلفت ،

چیزی قربانی می شود

چیزی که حتی دیگر اسم هم ندارد

کسی قربانی می شود

کسی که تل خاکستر می شود

کسی که حتی دیگر اسم هم ندارد

از دور صدایی می آید

و تصاویری محو

اسلاید وار و گذرا

نجوا می کنند

مگر زندگی جز این است ؟

/ 12 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کاغذ کاربن

وای اسم قربانی رو نیار که بدجور حالم بد میشه.

شاباجی خانوم

^این کاغذ کاربن ما دل نازکه . اسم قربانی نیار. یاد گوسفند میافته که سرشو لب جو گذاشتند

شادی تبعیدی

اینایی که گفتی از نزدیکم میاد ها !!

سینا

مثل همیشه خوب.هن هنی در ملحفه ای اونوقت یعنی چی؟

بازنده

من سبزترین واژه ملموس غروبم کاش در این وسعت سبز یکنفر درد مرا می فهمید...

بهار

زندگی جز این نیست تکرار تکرار و باز هم تکرار خوش یا نا خوش فقط تکرار

ساهاک

دختر این شعرت چقدر سپید بود و تو چه قشنگ کنار هم اورده بودیش ... هی دختر .. دلم برایت تنگ شده بود همی .. درست مثله شعر فروغ : میشود پرده رو به کناری زد و دید در کوچه برف می بارد ....