جمعه

فردا برای من اینجا جمعه است

جمعه ای سرد

یخ زده

فردا برای تو هم جمعه است

دلم تنگ است 

می دانم یاد من نخواهی کرد ای رفیق دیرین

می دانم جنگ ناخواسته تو را بلعید

می دانم روزی مرا خواهد بلعید

شاید جمعه ای دیگر.

/ 2 نظر / 13 بازدید

[گل]

هوتن

باد ما را خواهد برد!