صبح کله سحر

چایی را با عسل شیرین می کنم ، روزهایم را با چه ؟

خوابی که به زبان فرانسوی دیدم نیازمند تعبیر است ، من هنوز به چیزهایی که رفته اند فکر می کنم و چیزهایی که مانده اند ... ناگهان یاد ملک الموت می افتم که امسال چقدر خوش سلیقه عمل کرد.

آنها که رفتند راحت شدند یا ما که ماندیم؟ 

/ 9 نظر / 8 بازدید
رها

دوست داشتم این پست رو

اراکده

خوابتون نیازمند مترجم است. شما که رفتید راحت شدید ما ییم که مانده ایم. الا بذکرالملک الموت تطمئن القلوب چه خبر ؟ اکابر خوش میگذره؟

خودکار مشکی و کاغذ کاهی

خوش به حال آنها که رفتند و ما را به حال خود واگذاشتند

خودکار مشکی و کاغذ کاهی

خوش به حال آنها که رفتند و ما را به حال خود واگذاشتند

سی‌دو

خوش به حال شما که رفتید یا م ترسم نکنه اسمون همه جا همین رنگ باشد که اینجاست. بدرنگ!

بهارآذر

خدا بیامرزه اموات همه رو و باقی ماندگان را !

حامد پاپتی

شما بورژوا ها همیشه جای ایرانی دارید حتی در غربت... شما ایضا ها همیشه چای را شیرین می خورید حتی با عسل... ما اما شیرینی را مدت زیادیست از یاد برده ایم مگر به اصالت بودن... شاید که بفهمید..............