حفره ژنتیکی

آن چیزی که شما تصور می کنید با آنچه من می بینم فرق دارد. خوب است آدم بداند چرا اینطوری است ، چرا اینطوری فکر می کند، غذا می خورد ، سکس می کند و می خوابد. تمام طول زندگیمان اگر نخواهیم گوسفندوار زندگی کنیم به دنبال چراها می گردیم. من الان چرای خودم را می دانم. من همین جا از شما خواننده محترم عذر می خواهم. آخر این حرفها خودکشی من خواهد بود.شما یک پایان کلیشه ای خواهید داشت که در تنگاتنگ زندگی کلیشه تان زیاد دردی از شما دوا نمی کند ولی خب من کلیشه ای نیستم. من دیگر کلیشه ای نیستم. از وقتی این کاغذ به دستم رسید دقیقا همانجا در مرکز این کاغذ مسخره همانجایی که صفر و یک ها تمام شدند من فهمیدم چرا همیشه رنج می کشیدم . همان نبود صفر و یک در وسط کاغذ دلیل همه چیز بود ، دلیل خیانت های من ، دلیل قورباغه وار زندگی کردنم ، دلیل برده بودنم ، دلیل تمام آرزوهای نصفه و نیمه ام ، دلیل تمام تنهایی هایم، تمام اشک هایم . می دانید فرق من و شما این است که من دیگر می دانم چرا چیزی نیستم . حفره ژنتیکی تنها دلیل این هاست.

خواهرم افسرده است. به دانشگاهی می رود که چهار شهید گمنام آنجا خوابیده اند. هر روز تصویر شهدای گمنام آزارش می دهند. دانشگاهی که هر روز روح و جسم را بیشتر می بلعد. سی سال است تمام دانشگاه ها روح و جسم ها را بیشتر می بلعند و حالا من می دانم چرا تمام این مدت ساکت نشسته ام. حفره ژنتیکی بهترین دلیل ساکت بودن است.

حفره ژنتیکی یک فقدان شعور ذاتی است. هیچ کس نمی داند از بقایای اشعه های بمب هیروشیماست یا نفرین حضرت موسی بر قوم یهود. هیج کس نمی داند این فقدان شعور کی و کجا به وجود آمده است. هیچ کس نمی داند با چند من کتاب می تواند پرش کند. حفره ژنتیکی همان چیزیست که من لازم دارم. همان چیزی که به من اجازه می دهد سگ باشم همان چیزی که خیالم را برای جدایی از این خاک راحت می کند. حفره ژنتیکی پشت کردن من را به کوروش کبیر توجیه می کند. حفره ژنتیکی دلیل راحت نفس کشیدن من است که حالا فهمیده ام بی شعورم.

من غذا می خورم ، می خوابم، فکر می کنم ، شک می کنم ، فریاد می زنم ، اشک می ریزم ولی دیگر نیستم.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
اراکده

فکر می کنم روی این نوشته شما باید موسیقی پینک فلوید رو گذاشت رفیق. چقدر خوبه که علت بیماری ات رو فهمیدی. خوش بحالت. اگه مال تو حفره است احتمالن مال من دریچه است. :) وی دونت نید نو اجوکایشن .....وی دونت نید نو ساوت کانترول هی تیچر لیو دم کید الاون...................... سلام دوست بی معرفت اصلن سر نزن من

نویسنده

ایول عجب مرض با کلاسیه !! چجوریاس؟ میشه توضیح؟ واگیر ماگیر؟ از نوع A بدتره؟ طول درمان؟ منتظرما خبر از شما