تناقض لای ورق پاره ها وول می خورد !

برای ب.ف

برگه ها را جلویش چید و نگاه کرد . روی هم می شدند بیست و سه صفحه ، بیست و سه صفحه متن تخصصی مدیریت که باید ترجمه می کرد .فوری کنار برگه ی سفید جلوی دستش بیست و سه را در پنج هزار ضرب کرد و از دیدن عدد حاصل لبخندی برلبش نشست نگاهی به ساعت انداخت . شش صبح بود . نه میل به صبحانه داشت و نه چایی . سیگاری روشن کرد ، دیکشنری را جلوی دستش گذاشت و شروع کرد . سه ماه بود که اخراج شده بود و هنوز کاری گیر نیاورده بود . زده بود در گوشش چون به مادرش فحش داده بود ، به مادرش فحش داده بود چون بهش گفته بود که این طرز گزارش نویسی از نظر او درست نیست و باید تغییری در این روند صورت پذیرد ، وقتی این را گفته بود چشمانش گرد شده بود و نگاهی بهش انداخته بود و با تحکم گفته بود به کار من ایراد می گیری و آن وقت بود که به مادرش فحش داده بود و دیگر هیچ چیز را نفهمیده بود جز صدای شرق محکم و کف دست راستش که حسابی خواب می رفت . بغض کرده بود ، می خواست گریه کند ولی جلوی خودش را گرفته بود ، فقط زده بود بیرون و تا توانسته بود هق هق گریه کرده بود و سیگار کشیده بود . یک روز بعد اخراج شده بود و یک هفته بعد دوستش طی تماسی پرسیده بود تو که اینقدر آرام بودی چی شد یکدفعه و باز بغض کرده بود و نگفته بود به مادرش فحش داده بود چون تنها بودند . یک هفته از آن یک هفته هم گذشت . کم کم به روزنامه ها نگاهی انداخت بلکه کاری پیدا کند ، سه هفته از آن یک هفته گذشت و کاری که مورد علاقه یا مربوط به تخصصش باشد را پیدا نکرده بود و بالاخره یک ماه از آخرین سه هفته شد که تصمیم گرفت خودش در روزنامه آگهی بدهد ، جایی خوانده بود آماده برای همه کار ولی ننوشت آماده برای همه کار ، فقط نوشت جویای کار و کمی توضیح داده بود که چنین است و چنان . دو هفته ی دیگر از آن یک ماهی که با سه هفته ی پیش از آن سنجیده شده بود نیز گذشت و کم و بیش تلفنش زنگ می خورد ، کارگر ساده ، پیتزا زن ، وسط دوز ، خیاط ! خنده اش می گرفت . اوایل می گفت نه من قبلا مدیر بودم و در ضمن علاقه ای به این کارها ندارم  نه که بلد نباشم ، کم کم خسته شد و گفت علاقه ای ندارم نه که بلد نباشم و هفته دوم از آن یک ماه که بعد از سه هفته بود گفت بلد نیستم . یک هفته ی تمام در خانه نشست و به خودش فکر کرد ، چه کاری می توانست بکند البته به جز مدیریت و جیغ زدن و فریاد کشیدن که بلد نبود و اصلا رویش هم حساب نمی کرد . شاید ترجمه . همین شد که دوباره آگهی داد مترجم متون تخصصی و همین شد که شروع شد ، برگی پنج هزار تومان متون تخصصی مدیریت و مشتری پیدا کرد ، سرش کم کم شلوغ شد . سه ماه از آن روزی که در گوش مدیرعاملش زد گذشت . نگاهی به بیست و سه صفحه می اندازد . عنوان مطلب این است " مدیریت رفع تعارض یا چگونه تفاوت عقاید را مدیریت کنیم"  ، خنده اش گرفت.

 

 

پی نوشت :

- عنوانش را شما انتخاب کنید . به بهترین عنوان جایزه می دهم . جدی !

/ 22 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
قلم فرانسه

" یک لقمه نان " چطوره شوکا؟ خوبه ها! فک کن! حالا من جایزه ام نمی خوام برو حالشو ببر[نیشخند][چشمک]

لیلا

نامت اگر چه چهار حرف بیشتر نیست.اما خیلی حرف داری اینجا. راستی برای عنوان: آن چنان که میگذرد.

قلم فرانسه

ببین! یکی ام از این داستانهای شوکا وار بنویس تقدیم کن به ق.ف.ن.س.ج.ن.ه این تقریبن تموم اسمهای رسمی و غیر رسمی من بود! البته راضی به زحمت نیستما!!!

سامان

سلام شوکا؛ اسمش و بذار "بر عکس نهند نام ِ زنگی، کافور" یا "سالاد ِ سوزن ته گرد"

فرج برنا

سلام... عید مبارک... در خصوص عنوان، دیلماج را پیشنهاد می کنم...

ایثار

همیشه داستان هایت خواندنی از آب درآمده و این تا حد زیادی حسودی برانگیز است. سه ماه و سه هفته و بیست و سه صفحه چه طوره؟

من،یک زن

اول سلام دوم خانه ی نو مبارک سوم ما که لینک نیستیم،هستیم؟ چهارم اینکه نا خواسته اسم این کتاب هاینریش بل اومد تو ذهنمم عقاید یک دلقک!!!... پنج جایزه امو به آدرس...............................پست کن[چشمک]

پارسا

اسمش و بذار عاقبت غیرت