انسان هایی که به یک سلام ختم می شوند

به یک شماره

به یک اشتباه گرفتن نابود می شوند

انسان هایی که هیچ می شوند

در التهاب ثانیه های گریزان .

/ 6 نظر / 2 بازدید
الهام

گاهی باید در برابر نوشته های تو سکوت کرد!

عمو هومن

میدانم چه میگویی و میدانم هر کسی میتواند در چنین لحظاتی باشد...