و تفاوت ها

در کشوری زندگی می کنم که سفارت اسرائیل وجود دارد و فلسطین به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته نمی شود.

در کشوری زندگی می کردم که سفارت فلسطین وجود دارد و اسرائیل حتی روی نقشه ها فلسطین اشغالیست!

/ 1 نظر / 30 بازدید
هوتن

و کسی کشور تو رو به رسمیت می شناسه؟ چند وقت پیش، دوستی رفته بود پست نیویورک تا چیزی واسه من ارسال کنه، مامور پست ازش می پرسه: ایران؟ ایران دیگه کجاس؟!