آنها

آنها می کشند

می میریم

اسطوره می شویم 

جاودانه می شویم .

/ 3 نظر / 19 بازدید
م.تک

پس به امید جاودانگی شان......

رودابه

هیچ کس هیچ وقت با مرگ نیست که جاودانه می شود خصوصا اگر مظلومانه باشد.... جسورانه باشد شاید مظلومانه باشد نه... یعنی نباید. به هیچ بهانه ای!