دستانم کو ؟

..... و هیچ چیز دردناکتر از یک اینباکس خالی نیست.

/ 7 نظر / 4 بازدید
پرند

چرا هست موبایلی که نه زنگ خوری دارد و نه اس ام اسی...!

بهارآذر

من دوستت دارم شوکا بهاری!!!! بیا خونه ی ما عسلم این باکست رو پر کنم ! خودت مارو فراموش کردی! وگرنه ما عاشقت بودیم والا! سلام

بنفشه خاتون

همش تقصیر خود آدمه.وقتی جواب احوالپرسی کسایی که دوست دارن رو ندی خوب فکر می کننن شاید ترجیح میدی نخونیشون[ناراحت]

غزل میس

چرا این جوری به قضیه نگاه نمیکنی که دلیل داشتن اینباکس خالی سنت ایتم خالیست؟!!!!!!

من

اینجا.....یک اینباکس دیگر خالیست