گوش ماهی

جایم که عوض می شود دیگر خوابم نمی برد ، عروسک های خیمه شب بازی من تغییر کرده اند ، قدیمی ها ناقص شده بودند ، بدون چشم ، بدون گوش حتی بدون دست و پا اما دهانهایشان هنوز بی مناسبت باز می شد ، فریاد می کشید و به شدت بوی الکل می داد. آن روز ، من چیزهایی را در نمک خاک کردم ، عروسک های خیمه شب بازی قدیمی ، آرزو ، بوی عرق های نمناک هم آغوشی ، دیدن و دیده شدن . آن روز تنها چیزی که ماند ، که لجبازی کرد و زیر نمک آرام نگرفت خیال پردازی بود . دو گوش ماهی برداشت و به سرعت پرید .

- کجا می روی  ؟ جای تو هم اینجاست ، کنار همه اینها . من می خواهم بروم. نمی توانم تو را هم با خودم ببرم . من باید تنها بروم ، تنها ، تنها ، می فهمی ؟!

صدای نرم پاهایش حتی روی ماسه ها نیز شنیده نمی شد ، ردش را نگاه می کردم ، بی هیچ ترتیبی ، بود و نبود. می دانستم دارد پریدن تمرین می کند. نمک ها را می ریختم ، می کوبیدم تا عروسک های خیمه شب بازی ام دیگر بیرون نیایند. آنگاه که بازگشت تنها دهانهایشان مانده بود که باز بودند که هنوز حرف می زدند ، رسوا می کردند و بوی الکل می دادند. آنگاه که بازگشت دستانش پر از گوش ماهی بود و پاهای سفیدش از تمرین پریدن خیس خیس .

/ 12 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بی اسم

آخ چقدر هوس دریا کردم .بخصوص دم دم های غروب کنار دریا آتیش هم روشن باشه .... آخ که چه حالیه .

حامد پاپتی

وای به این زیبایی چیزی کم خوانده بودم. شکر که هنوز هم بعضی دلها و ذهن ها عقیم نشده اند.

دختر نارنج و ترنج

باز هم جای شکرش باقیه که خیال پردازیت از دستت در رفت شوکا جان...... تو این زمان قحطی، خیال پردازی شاید بهترین دارایی می تونه باشه.

.........

خوبه ........ما كا نفهميديم چرا شناخته كه شدي فراموش مي شي. ميان بينهايت زيستن آدمي و اعماق زرد اين درخت پاييزي ، نفسي حائل است بين اين نيستي و هستي

سینا

عروسکها خیمه شب بازی مگر چه کرده اند؟

کامران

بی هیچ ترتیبی ، بود و نبود...مرسی[گل]