این روزها

هوا آفتابیست این روزها

سایه ام دیرزمانیست قهر کرده است . 

/ 8 نظر / 12 بازدید
اراکده

سلام بلند شو واستا تا سایه داشته باشی... چیه همه اش توی آفتاب دراز به دراز افتادی

حامد پاپتی

سنگین که می شود سایه، شما قهر نپندارید... سخت است زیر سنگینی لب خندان

بهارآذر

آفتاب رو دوست نداشتم هیچ وقت ! سلام

Drago

اونم خسته شده انقدر هوا ابره.حالا که آفتاب شده ببرش بیرون یه دوری بزنه...اونم هوا لازم داره.